Smart Growth Solutions:
wij investeren in jouw bedrijf of organisatie

Smart Growth Solutions heeft als belangrijkste doel jou bij te staan als mentor in jouw bedrijf / onderneming / organisatie. De focus is groeien via ruimere kennis, inzichten en strategieën. Zelfs als je alles weet, kan en doet. 

Hoe gebeurt dit? Via een instap in je bedrijf / onderneming / organisatie. Je blijft zelf van dichtbij betrokken. Smart Growth Solutions garandeert je daadwerkelijke vooruitgang op diverse domeinen & issues. 

Wij garanderen meer zekerheid bij overwegingen en beslissingen. We werken samen aan meerdere denkpistes voor toekomstige projecten & uitdagingen. Omdat we er samen voor gaan, is het dienstenaanbod van Smart Growth Solutions onbezoldigd en steeds aanspreekbaar waarbij we steevast kijken naar het groter geheel. Hierdoor is een neerwaarts risico zo goed als zeker uitgesloten.

Investeringsbeleid

De investeringsstrategie van Smart Growth Solutions komt er simpelweg op neer aandelen in veelbelovende sectorbedrijven aan te houden, deze bedrijven/ondernemingen te ondersteunen en te laten uitgroeien tot waardevolle en renderende bedrijven.

Het doel is deze positie aan te houden en die pas mogelijks weer te verkopen als de initiële aandeelhouders dreigen te verdwijnen (mogelijks nooit). 

Wat verstaan wij onder veelbelovende sectorbedrijven? Dat heeft vooral te maken met de tijdsgeest waarin we leven en met de ondernemer die operationeel is. Zijn manier van dromen, denken, handelen en hoe met dingen om te gaan is hierbij zeer bepalend. 

Onze meerwaarde komt vooral tot uiting bij bedrijven/ondernemingen/organisaties met o.a. volgende kenmerken:

Profiel Smart Growth Solutions klant

Ben jij een startende en/of gevestigde bedrijfsleider en heb je nood aan mentorschap of begeleiding? Dan ben je bij Smart Growth Solutions aan het juiste adres!  We houden geen rekening met de omvang van de organisatie of de regio waarin ze gevestigd zijn. Smart Growth Solutions houdt de mogelijkheid open om in iedere sector te investeren.

  • Denkt als een ondernemer. 
  • Ethisch Verantwoord Ondernemen op de eerste plek zet.
  • De redeneringsstrategie van de uitvoerder onderschrijft.
  • Een lange termijn oriëntatie en een ondernemershorizon van meerdere maanden tot meerdere jaren heeft.
  • Een positie lang kan aanhouden, zelfs al verkeert het bedrijf in woelige wateren. 
  • Bereid is het risico/gevoel van medeaandeelhouderschap te omarmen en dat risico/gevoel ook kan dragen.
  • Een grote kennis en/of interesse heeft in echt ondernemerschap.
  • Aanvaardt dat zijzelf eenzelfde grote vrijheid blijft behouden bij de uitvoering van het ondernemerschap.
  • Elk jaar een positief resultaat nastreeft en groei faciliteert.
  • De transactie en handeling begrijpt.